Technická šachta vrtané studny musí být zajištěna vodotěsným poklopem

Manipulační šachta slouží pro ochranu vyústění vrtané studny, kde se nachází motorové nebo ruční čerpadlo a přívod elektrického proudu, závlahový systém, vodoměr, přídavná zařízení, části potrubí a armatur.
Zpravidla se jedná o speciální polypropylenové skruže válcového tvaru s rovným dnem a s navařenými plastovými stupátky. Po obvodu šachty je vytvořen systém výztuh, ve spodní desce se nachází hrdlo pro určitý průměr vrtu. Tato průchodka je vždy specifikována normou DN 110, DN 125, DN 160, DN 250. Plastová jímka je osazena jednou výtlakovou průchodkou dle normy DN32. Průlez do šachty má kruhový průřez a je zajištěn plastovým nebo kovovým, většinou neprůchozím poklopem o průměru 600 mm.
poklop hydrantu.jpg
Do technické šachty se vstupuje stupátky, nebo v lepším případě firma zajistí montáž hliníkového žebříku s nosností do 150 kg. Systémy lze kompletovat i s nadstandardní výbavou šroubovatelných prostupů s pryžovým těsněním, s dalšími nástavci a vlezy do šachet.
Vstupní otvor je považován za voděodolný a z tohoto důvodu je nutno jej osadit vodotěsným a plynotěsným poklopem, především z důvodu zabezpečení elektrického zařízení uvnitř technické šachty.
ruční pumpa.jpg

Pozor na výrobky z regenerátu (recyklátu)

V posledních letech se na trhu objevily technické nádrže z tzv. regenerátu. (Regenerát je drcený či mletý plastový odpad, který byl původně granulovaný a upravený různými aditivy.) Jedná se o septiky, odpadní jímky, přečerpávací nádrže a technické šachty, které lákají zákazníky na velmi nízkou cenu.
kýbl na vodu.jpg
Poznáte je snadno již podle barvy, většinou jsou tmavě zelené, černé nebo hnědé. Jedná se však o nekvalitní výrobek, plast není pevnostně ani tvarově stabilní a nelze jej bezpečně svařit. Podle normy musí mít každý výrobek tohoto typu platný certifikát, který vystavuje pouze certifikační úřad. Podle zákona 312/2005 Sbírky jsou certifikování nádrží na žumpy a jímky povinná a tyto výrobky ji pochopitelně nemají.