Vysoká škola

Studium VŠ rozhodně není žádný šlágr. Začátky jsou celkově těžké, ale tady pro mnohé studenty může být začátek studia jedním z nejtěžších období života. Uvědomí si, že už je nikdo nebude “vodit za ručičku”, ale musí se postavit sami na vlastní nohy.
knihy do školy
Největší výhodou Vysoké školy je úroveň dosaženého vzdělání, akademického titulu.  Začíná se tří až čtyřletém bakalářském studiem a následně se dá vaše vzdělání rozšířit dvouletém magisterském studiem a doktorském studiem, které můžete studovat 2 až 3 roky a u jiných oborů jako jsou např. lékařské dokonce až 6 let. VŠ má oproti VOŠ volnější režim. Student si může sám zvolit rozvrh, což také umožňuje studovat více oborů zároveň. Výuku si mohou rozložit do celého dne i do večerních hodin. Předměty jsou ohodnoceny kredity. Na přednáškách není povinná účast. Z toho důvodů volba VŠ může být vhodnější pro studenty, kteří chtějí například při studiu i pracovat. Každý školní rok je rozdělen do dvou semestrů, které jsou ukončeny zkouškovým obdobím, přičemž se rozhodne, zda má student vědomosti na to, aby dál pokračoval. Celé studium je ukončeno promocí. Studenti státních a veřejných Vysokých škol neplatí žádné poplatky za studium, avšak na soukromých Vysokých školách studenti mohou zaplatit až desetitisíce korun za rok. Vysoké školy nabízejí širokou škálu oborů. Co se týče prestiže, je více uznávaná VŠ než VOŠ, jak u nás, tak i v zahraničí.
Vysokoškolské vzdělání vám v budoucnosti zajistí i vyšší platovou třídu.
radost z promoce

Vyšší odborná škola

Velké odlišení od VŠ nalezneme v přístupu VOŠ. Učitelé mají větší možnost se vám věnovat, poznat vás anebo vám pomoct. Režimem připomínají studium na střední škole, protože mají pevný rozvrh a na většině hodin je účast studentů povinná. Školní rok je rozdělen na dvě období, letní a zimní, které jsou zakončeny zkouškami jako na VŠ. Na konci studia se obhajuje závěrečná práce. Délka studia na VOŠ je 3 až 4 roky. Výukové hodiny formou prezentací a seminářů se snaží přiblížit stylu vysokoškolské výuce. Oproti VŠ je na VOŠ kladen velký důraz na praxi. U této instituce se školnému nevyhnete, ale jeho výše je různá, záleží na zřizovateli školy. Studium je možné také v prezenční nebo kombinované formě.